Privacyverklaring: Cuelenaere Koeltechniek BVBA.

Cuelenaere Koeltechniek BVBA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie , vragen of opmerkingen omtrent onze privacy kunt u doorsturen naar

Volgend adres:

Cuelenaere Koeltechniek BVBA
Rokalseidestraat 26
9990 Maldegem
België

BTW Nr BE 0715 968 084

Welke gegevens verzamelt Cuelenaere Koeltechniek BVBA?

Cuelenaere Koeltechniek BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens wanneer u op ons beroep doet voor informatie.

Dit via de website, e-mail, telefoon of direct gesprek.

 Volgende gegevens worden bijgehouden:

Uw naam, adres, telefoonnummer, website, e-mailadres, telefoonnummer, indien van toepassing uw BTW nummer, en bankrekeningnummer als er een verrichting is gebeurt.

Waarom verzamelt Cuelenaere Koeltechniek BVBA deze gegevens?

  • Om de inhoud van de website te verbeteren.
  • Afhandelen van een betaling.
  • U te kunnen contacteren bij een dienstverlening.
  • U op de hoogte te houden van onze producten en diensten, en eventuele aanpassingen.
  • Om goederen en diensten te kunnen afleveren.
  • Om een logboek in te vullen.
  • Om de koelmiddelboekhouding in te vullen.

Hoe lang worden de gegevens bijgehouden?

De gegevens worden bijgehouden, zolang de activiteiten van Cuelenaere Koeltechniek BVBA duren.

Dit om in orde te zijn met de koelmiddelwetgeving.

Delen van uw gegevens aan derden?

Cuelenaere Koeltechniek BVBA verkoopt uw gegevens nooit aan derden, en verstrekt deze enkel om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

 Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en          overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een  gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail of brief te sturen.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).